<style>.lazy{display:none}</style>

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Nauczanie zdalne!

Zdalne |

WAŻNE INFORMACJE!

Od poniedziałku 26.10.2020, na terenie całego kraju zostaje wprowadzone zdalne nauczanie w klasach IV-VIII.

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Więcej informacji: kliknij.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

  • Objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna; W TYCH GODZINACH BĘDZIE PROWADZONE NAUCZANIE ZDALNE!
  • Zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
  • Zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • Max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • Ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych

Więcej informacji: kliknij

Optimized with PageSpeed Ninja