Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Świetlicowy ranking szachowy 2022/23

Szachy |

Królewska gra – królewski styl.

Punktacja: wygrana – 2 pkt,  remis – 1 pkt,  przegrana – 0,5 pkt

 
SZACHISTA
MIESIĄC
  IX X XI XII I II III IV V VI

Suma

(na  koniec miesiąca)

  1.  

Maciej Polak

6 19 6,5 7 4,5           38,5
 

Dawid Staszak

2,5 3 1 2,5 2           9
 

Dawid Urbaniak

8 2,5           10,5
 

Piotr Mażul

7,5 15 13,5 8,5 24 12         44,5
  Rafał Lota 0,5 28 2           2
 

Natan Musialik

2 2 2 15 1,5 5         6
 

Norbert Jakiel

0,5 0,5 1 1             3
                         
 

Adam Czerniak

2 2 2         2
 

Patryk Mażul

0,5 3 16 24         3,5
 

Wiktor Wojciechowski

1,5           1,5
                         
  Ksawer Musialik 0,5 1           0,5
 

Maja Bartnik

2           2
 

Dawid Błaszczyk

3 3 0,5           6
 

Wiktor Gendek

6 2,5 3,5 5,5 10,5 13         17,5
 

Krzysztof Bugno

2 6 0,5 2 4           10,5
 

Oskar Jakubik

1,5 0,5           1,5
 

Mateusz Więckowski

2 0,5 1           3,5
 

Szymon  Wasylów

3 10,5 3,5           17
  Michał Krawczyk 0,5 2 2,5 13 1           18
  Jakub Pałatyński 2           2
  Mateusz Kośmider 0,5           0,5
 

Filip Bartnik

0,5 4,5 1,5           6,5
 

Wiktor Wojciechowski

0,5 2           2,5
 

Oskar Jakubik

0,5 0,5           1
 

Jakub Sobierajski

1           1
 

Dawid Lipczyński

1           1
 

Fabian Pankiewicz

3,5           3,5
 

Antek  Kwaśniewski

4,5 4,5           4,5
 

Wojciech Klimków

4           4
 

Otylia Błońska

2,5           2,5
 

Gabriel Tomaszewski

3           3
 

Aleksander Cymkiej

0,5           0,5
 

Franek Szczepański

1           1
 

Kamil Czerniak

2 7,5 3         9,5
 

Basia Kruk

1,5           1,5
 

Wiktor Więckowski

4           4
 

Ksawery Musialik

3,5           3,5
 

Dominik Urbaniak

1,5 1,5           1,5
 

Hanna Koziarska

6,5 4           6,5
 

Basia Kruk

0,5           0,5
 

Michał Krześniak

2,5 1 2         2,5
 

Wojtek Klimków

0,5           0,5
 

Lena Emilianowicz

0,5           0,5
 

Bartek Cyran

2