Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Młody Mistrz Zadań Szachowych

Szachy |

Zdobywamy szkolny tytuł Młodego Mistrza Zadań Szachowych (kl. I-III) w tym celu należy rozwiązać interaktywne zadania w przedstawionych kategoriach. 

 


Szachista /zadanie
M I S T RZ

Mat hetmanem

 50 zad.

Mat różnymi bierkami

50 zad.

Mat

2 posunięciach

50 zad.

Pat

50 zad.

Podwójny atak

50 zad.

Nr Jakub Pałatyński M I      
1 Szymon Zieliński M        
2 Aleksander Cymkiej M        
3 Adrian Miazek M        
4            
5            
6            
7            
8