Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Zmiana formy wpłat za obiady!

Ogłoszenia |

UWAGA! ZMIANA FORMY WPŁAT ZA OBIADY


Sprzedaż obiadów w marcu 2022 r.
Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto dostawcy obiadów SPZZOZ w Gryficach:

PEKAO SA ODDZIAŁ GRYFICE

03-1240-3842-1111-0000-4267-6566


Wpłat należy dokonywać do 27.02.2022 r. Posiłki wydawane będą od 01.03.2022 r.- wtorek
(ilość dni w miesiącu * cena obiadu = 23 dni x 10,50zł = kwota do wpłaty 241,50 zł).

Proszę dokonywać wpłat wyłącznie we wskazanym okresie.


Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty w tytule podając szkołę (np. Trzygłów Bud.A  / Trzygłów Bud.B),  klasę, imię i nazwisko dziecka oraz dni, w które dziecko będzie jadło obiad.


W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w
dziale żywienia SPZZOZ  w danym dniu do godz.14:00 pod nr tel. 509-915-101
(obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Kwoty za niewykorzystane obiady zostaną zwrócone na konto wpłacającego.