Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych i zerowych!

Ogłoszenia, Zdalne |

Związku z wystąpieniem zagrożenie epidemiczne COVID-19, od 09.12.2020 r. do 17.12.2020 r. zawiesza się prowadzenie zajęć w  oddziałach przedszkolnych szkoły. Zajęcia w oddziałach zerowych dla dzieci 6-cio letnich w/w czasie odbywać się będą zdalnie. Nauczyciel prowadzący Pani Agata Bukowiec. Kontakt przez teams: abukowiec@sptrzyglow.eu. 

Dyrekcja.