Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Wsparcie dzieci rodzin PGRowskich

Ogłoszenia |

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

BARDZO WAŻNA AKTUALIZACJA:

Dotychczas była mowa o tym, że dzieci które wypożyczały sprzęt ze szkoły w ramach programu ZdalnaSzkoła+ w roku 2020 i 2021 r. nie mogły uczestniczyć w projekcie. Ten warunek został zmieniony i obecnie nie obowiązuje. Zachęcamy wszystkich, którzy do tej pory nie złożyli wniosku tylko ze względu na to, że użyczali sprzęt ze szkoły, a są osobami kwalifikującymi się do projektu o złożenie oświadczeń maksymalnie do PIĄTKU:    22.10.2021 r. w sekretariacie szkoły. Prosimy zwrócić uwagę na odpowiedź na pytanie 6. W przypadku dalszych wątpliwości zachęcamy do przejrzenia listy Pytań i Odpowiedzi do projektu. Lista będzie aktualizowana wraz z jej aktualizacją na stronie projektu: projekt PGR – kliknij aby przejść.

Ruszył projekt wsparcia dzieci z rodzin byłych PGR.  Szczegóły projektu: projekt PGR.

Rodzice dzieci spełniających warunki projektu prosimy o uzupełnienie wniosku, który należy złożyć jak najszybciej do sekretariatu SP Trzygłów. 

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA: nowy wniosek od 08.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DO SZKÓŁ: 22.10.2021 r.

UWAGA:

Na wniosku nie ma pola “tel. kontaktowy”, proszę o adnotację ołówkiem na druku.

WNIOSEK: pobierz wniosek – kliknij tu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH: pobierz wniosek na przetwarzanie danych – kliknij tu.

KLAUZULA INFORMACYJNA: kliknij aby zapoznać się z klauzulą.

WAŻNE INFORMACJE

Aby poprawnie złożyć wniosek należy przynieść:

 • ŚWIADECTWO PRACY LUB OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU,
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o poprawne wpisanie nazwy przedsiębiorstwa PGR. W przypadku osób pracujących w Trzygłowie jest to:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Stacja Hodowli Roślin w Trzygłowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

FAQ ze strony Granty PGR – aktualizacja za 15.10.2021 r.: >–kliknij aby pobrać–<.

 1. Czy sprzęt wydawany jest na własność czy tylko użyczany na czas określony?

Odpowiedź: sprzęt jest wydany na własność dla rodzin, które się zakwalifikowały!

 1. Czy jeśli w rodzinie mamy trójkę dzieci (3 dzieci), jedno z dzieci użyczało komputer na czas lekcji zdalnych, to można składać wniosek na pozostałą dwójkę dzieci?

Odpowiedź: Tak! Wniosek składamy na dziecko / pozostałe rodzeństwo, które nie brało udziału w programie (tzn. nie wypożyczało sprzętu ze szkoły).

 1. Na podstawie oświadczenia rodziców punkt 2c, załącznik nr 8: “c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.”. Należy rozumieć, że wypożyczenie komputera w ramach Zdalna Szkoła wyklucza z udziału w projekcie

Odpowiedź: Tak. Wskazana we wniosku osoba nie mogła w ogóle wypożyczać sprzętu ze szkoły, nawet w ramach zdalnego nauczania (2020-2021).

 1. Rodzina brała udział w programie ZdalnaSzkoła+. Posiada czworo potomstwa (4 dzieci). Na jedno z dzieci wypożyczała sprzęt ze szkoły. Czy może starać się o sprzęt dla pozostałego rodzeństwa? (troje dzieci)
Odpowiedź: Tak. Jeśli posiadają  Państwo kilka dzieci to na każde dziecko jest osobne oświadczenie (jeśli dziecko uczy się od klasy 0 Szkoły Podstawowej do końca szkoły średniej) i wszystkie warunki z punktu 2 Oświadczenia muszą być jednakowo spełnione.
 
 1.  Czy jeśli dziecko mieszka obecnie poza miejscem funkcjonowania PGR, a dziadkowie pracowali w PGR kwalifikuje się do wzięcia udziału w programie?

Odpowiedź: Dziecko musi zamieszkiwać gminę, w której działało niegdyś PPGR. Niekoniecznie musi być to ta sama gmina, w której pracowali dziadkowie. Dziecko mieszkające aktualnie w miejscowości/gminie, która nie uzyska pozytywnej opinii KOWR (nie znajduje się na terenie po PPGR) nie może skorzystać z wsparcia w ramach tego konkursu.

 1.  Proszę o informację czy uczniowie szkół podstawowych, którzy otrzymali w ramach umowy użyczenia (zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym) laptopy służące do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów “Zdalna Szkoła” i “Zdalna Szkoła +” na okres nauki zdalnej mogą zostać objęci wsparciem w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”? Użyczone uczniom laptopy do użytkowania
  w domu zostały zwrócone do szkół w chwili, gdy została przywrócona nauka stacjonarna i obecnie sprzęt znajduje się w szkołach.

Odpowiedź: Tak, jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Prosimy o śledzenie artykułu na stronie szkoły. W razie aktualizacji będą pojawiały się tutaj istotne informacje, w tym na powtarzające się pytania odnośnie projektu!

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2021 r.

 • zmiana formularza, pojawiła się jego aktualizacja
 • nowe odpowiedzi na pytania

11.10.2021 r.

 • nowe ważne informacje
 • dodano klauzulę informacyjną i wniosek na przetwarzanie danych osobowych

12.10.2021 r.

 • nowe ważne informacje – termin składania wniosku
 • informacja o tel. kontaktowym do rodzin uprawnionych, składających wnioski

18.10.2021 r.

 • odpowiedzi na kolejne pytania,
 • aktualizacja oświadczenia

Administracja.