Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Przywrócenie zajęć w klasach 1-3!

Ogłoszenia, Zdalne |

Przypominamy, że zajęcia w klasach 1-3 zostają wznowione od dnia 18.01.2021 r. w formie stacjonarnej!


Zajęcia dla klasy 1 odbywać się będą w budynku “B”,
Zajęcia dla klasy 2a, 2b, 3 odbywać się będą w budynku “A”.

Obowiązują wytyczne bezpieczeństwa: Wytyczne bezpieczeństwa.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te zasady:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
  infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w
  warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
  do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
  przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in.
  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
  szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
  związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
  środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
  rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
  i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
  – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Dyrekcja.