Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Powrót uczniów klas 1-3

Ogłoszenia, Zdalne |

WAŻNE INFORMACJE!

Przypominamy, że zajęcia w klasie 1-3 zostają wznowione w trybie stacjonarnym od 04.05.2021 r

Powrót uczniów wszystkich klas SP 1-3

Ważne informacje

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole,
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.),
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Informujemy, że

Klasa 1 ma zajęcia w budynku B szkoły

Klasy 2a, 2b i 3 mają zajęcia w budynku A szkoły.

Administracja.