<style>.lazy{display:none}</style>

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Informacja o komputerach PGR

Ogłoszenia |

Gmina Gryfice informuje, że przekazanie beneficjentom nieodpłatnych komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST, będzie odbywało się w dniach od 5 do 23  grudnia 2022 r.

O dokładnym terminie, godzinie i miejscu odbioru sprzętu komputerowego beneficjenci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach, z następujących nr telefonów:
  • 691 868 492
  • 691 868 347

 

Dowiedz się więcej – kliknij.

Optimized with PageSpeed Ninja