Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

OGŁOSZENIE: XX Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gryfic

Konkursy, Szachy |

Komunikat Organizacyjny

XX Turniej o Puchar Burmistrza Gryfic

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Rapid

=== Gryfice 2024 ===

 

Cel: popularyzacja gry w szachy, integracja środowiska szachowego, promocja gminy Gryfice.

Organizatorzy: UKS „Szach” Gryfice,

Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Gryficach, SP nr 3 w Gryficach.

Termin i miejsce zawodów: 13 kwietnia (sobota) 2024 r., godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach, ul. Rodziewiczówny 6. Uwaga Google Maps pokazuje błędnie SP 3 – szukać wg nazwy ulicy.

Uczestnictwo: w turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni pod warunkiem zgłoszenia się w terminie i uiszczenia wpisowego w wysokości 30 zł. Polscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach. Wniosek można wypełnić podczas turnieju – osoby do lat 18 muszą mieć podpis rodzica.

Szachiści z poza Polski muszą mieć ID FIDE. Zgłoszenie: e-mail: panax@poczta.onet.pl, www.chessarbiter.com lub osobiście na 0,5 godz. przed rozpoczęciem turnieju.

System rozgrywek: Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim, tempo 10’+5”, 9 rund.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE. Dopuszcza się spóźnienie na rundę do 5 minut.

Sędzia: Kazimierz Łaszewski

Ocena wyników: klasyfikacja końcowa ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów; 1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. W przypadku ich równej ilości wg następujących, kolejno stosowane: wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii.

Nagrody:

Nagrody pieniężne: I miejsce – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł,

Puchary: „open”, najlepsza szachistka, juniorzy do lat 12, 16, 18, najlepszy senior.

 

Uwagi:

– zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju;

– uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju;

– ostateczna interpretacja regulaminu i możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian przysługuje wyłącznie organizatorom;

– w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego; w kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów;

– w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów.

Kazimierz Łaszewski