Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Uwaga konkurs! Zbiórka makulatury!

Konkursy |

makulatura - obrazek info

Ogłaszamy miesięczny Konkurs Zbiórki makulatury!

Od poniedziałku 25.10.2021 r do  26.11.2021 r. wszyscy chętni uczniowie mogą przynosić do szkoły niepotrzebne stare książki, gazety i inne materiały makulaturowe. Prosimy o spakowanie zasobów np. w kartony lub związanie sznurkami. Patrz grafika po lewej stronie artykułu <—.

 

Makulaturę można przynosić w godzinach pracy szkoły.

Konkurs ogłaszany jest dla uczniów klas I – VIII oraz oddziałów przedszkolnych

Dla najlepszego zbieracza w grupie (przedszkole, klasy I – VIII), przewidziane są nagrody!

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs powtarzany jest w wybranych miesiącach trwającego roku szkolnego, w zależności od zainteresowania uczestników i ilości zebranej makulatury,
 2.  Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do dostarczenia materiałów makulaturowych: książek, gazet, niepotrzebnych kartek itd. itp. zapakowanych lub / i związanych w celu bezpiecznego transportu / przechowywania na terenie szkoły,
 3. Udział w konkursie jest możliwy przez każdego ucznia lub wychowanka szkoły – wziąć w nim udział mogą uczniowie klas I-VIII oraz wychowankowie przedszkola i klasy 0,
 4. Na stronie szkoły publikowany jest ranking z miesięcznej edycji konkursu. Osoba, która uzbierała największą ilość makulatury otrzymuje nagrody rzeczowe!
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania edycji konkursu w przypadku małej liczby zebranej makulatury. Nie wpływa to na osiągnięte przez uczestników wyniki!
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu, niezależnie od ilości przyniesionej makulatury otrzymują oceny z AktywnościAktywny Udział w Życiu Szkoły.
 7. Uczestnik w miarę możliwości podaje szacunkową wagę przyniesionej makulatury*. Nie jest to punkt obowiązkowy. W przypadku braku tej możliwości oszacowaniem lub zważeniem zajmuje się osoba wyznaczona przez Organizatora Konkursu.
 8. Wszystkie informacje odnośnie konkursu i przebiegu jego poszczególnych edycji będą umieszczane na stronie internetowej organizatora, i gazetkach informacyjnych na terenie szkoły.
 9. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w konkursie. Zgromadzone przez niego materiały uwzględnione będą w podsumowaniu zbiórki, nie zasilają natomiast konta żadnego z pozostałych uczestników.
 10.  Uwaga! W konkursie przewidziana jest osobna nagroda dla najlepszego zbieracza z przedszkola (oddziały przedszkolne + zerówka (klasa. 0) oraz dla najlepszego z klasy I – VIII. 
 11. W razie pytań lub wątpliwości, wykładnią w sprawie konkursu i zasad jest Organizator lub wyznaczona przez niego osoba.