Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Rozdanie dyplomów za naukę i frekwencje – I półrocze

Artykuły |

Tradycją w naszej szkole jest, że uczniowie są nagradzani za wyróżniające wyniki i wzorowe/bardzo dobre zachowanie oraz 100% frekwencję. Uczniowie klas I-III otrzymali pamiątkowe dyplomy stacjonarnie. Wychowawcy klas IV-VIII przesłali dyplomy w firmie elektronicznej. Niestety w tym roku ze względu na pandemie nie zaprosiliśmy do szkoły rodziców, by osobiście im pogratulować.

Życzymy wszystkim uczniom dalszych sukcesów dydaktycznych!