Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Projekt “Pomorze Zachodnie- wsparcie psychologiczno- pedagogiczne”

Artykuły |

Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” – I LO im. St.  Dubois w Koszalinie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie przystąpiła w II okresie roku szkolnego 2021/22 do realizacji projektu ”Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno- pedagogiczne”,
w ramach którego proponujemy uczniom naszej szkoły udział w zajęciach dodatkowych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.7, Pomorze Zachodnie i Gminę Gryfice.

Szkoła nasza dokonała diagnozy i analizy potrzeb uczniów. Badania wykazały drastyczny wzrost liczby dzieci potrzebujących wsparcia pedagogów i psychologów. Stres, trudności z nauką, koncentracją i kontaktami z rówieśnikami – pandemia nie oszczędza uczniów. Wszystkie zaproponowane zajęcia wynikają z zaległości, jakie powstały w związku z COVID- 19.


Proponowane wsparcie naszym uczniom, ma na celu minimalizację negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii oraz zdalną nauką, dlatego, zachęcamy wszystkich rodziców, aby przyłączyli się do akcji.

Szczegółowe informacje u nauczycieli prowadzących zajęcia i wychowawców!


Poniżej wykaz zajęć- szczegółowe informacje u nauczycieli prowadzących zajęcia i wychowawców.

  1.  Warsztaty z zakresu dietetyki:  5 grup po 6-10 osób ( dla klas III- VIII),
  2.  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z zakresu matematyki: 1 grupa 6-8 osób, 
  3.  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z zakresu informatyki: 1 grupa 6-8 osób,
  4.  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z zakresu muzyki: 1 grupa 6-8 osób,
  5.  Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się: 8 grup po 10 osób dla klas I – VIII,
  6.  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne : 1 grupa 6- 10 osób,
  7.  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla klas V i VI- : 2 grupy po 4-8 osób,
  8.  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas VII a i VII b: 2 grupy po 4-8 osób.
  9. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego dla klas VII a i VII b: 2 grupy po 4-8 osób.

 

Ogólnie projekt obejmie wszystkich chętnych uczniów z klas I – VIII i trwać będzie do końca roku szkolnego 2021/22.