Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Poznaj Polskę: Wycieczka do Gdańska

Artykuły |

W dniach 8-10 grudnia 2021 roku 40 uczniów klasy VI, VII a i VII b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie  wraz z czterema opiekunami, uczestniczyło w wycieczce w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Program wycieczki obejmował zwiedzanie zabytków i punktów edukacyjnych Helu, Gdańska i Gdyni.

Pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w spacerze na najdalej wysunięty punkt na Mierzei Helskiej, podczas którego poznali historię miejscowości Hel. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Fokarium przy Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia  w karmieniu fok połączonym z badaniem ich stanu zdrowia. Podczas wizyty w Fokarium dowiedzieli się, na czym polega działalność placówki. Uczniowie zapoznali się również  z problemami ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego. Następnym punktem programu był spacer przez Skwer Kościuszki w Gdyni pod pomnik Tadeusza Wendy oraz okręt ORP Błyskawica i Dar Pomorza. Uczestnicy wycieczki, dzięki ciekawej opowieści przewodnika, poznali historię polskiego niszczyciela i jego działania podczas II wojny światowej.  Niestety z powodu pandemii oraz faktu że wyjazd odbył się w grudniu, uczniowie nie mogli wejść na pokład okrętu oraz żaglowca.

Drugi dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu z przewodnikiem zabytków i obiektów edukacyjnych miasta Gdańska. Uczniowie udali się na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego do Muzeum Inkluzji w Bursztynie, gdzie obejrzeli stałą ekspozycję edukacyjną “Życie w lesie bursztynowym”. Uczestnicy wycieczki podziwiali m.in. modliszkę, termita, komara czy nawet karaczana zatopionego w bursztynie słuchając historii zgromadzonych na wystawie inkluzji. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Pola Bitwy na Westerplatte. Uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą początków II wojny światowej, a obecność na półwyspie pozwoliła im łatwiej sobie wyobrazić przedstawianą przez przewodnika sytuację. Następnie uczestnicy wycieczki wraz
z przewodnikiem zwiedzali w Gdańsku – Oliwie „Zespół pocystersko-katedralny” . Zwiedzanie Archikatedry Oliwskiej połączone zostało z wysłuchaniem dwudziestominutowego koncertu organowego. Muzyka organowa wywarła na uczniach ogromne wrażenie.

W ostatnim- trzecim dniu wycieczki uczniowie zwiedzali z przewodnikiem (Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w.) zabytki na Starym Mieście w Gdańsku, w tym Bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, udali się również do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Dzięki interaktywnym wystawom oraz eksperymentom dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny chemii, fizyki, biologii, techniki,  czy przyrody. Podczas dwugodzinnego pobytu w centrum naukowym uczniowie odwiedzali kolejne stanowiska tematyczne, które zachęcały do działania, sprawdzenia zdobytej już wiedzy oraz poznawania nowych zagadnień nauki przez doświadczanie. Dzieci miały okazję zaspokoić swoją ciekawość oraz  naturalną potrzebę poznawania świata, poprzez oglądanie różnego rodzaju eksponatów i udział  w doświadczeniach. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Akwarium Gdyńskim, które jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Tutaj uczniowie mogli zobaczyć różne gatunki zwierząt wodnych z całego świata. Poszerzyli również swoją wiedzę z dziedziny ochrony przyrody. Uczestnicy wycieczki poznali świat morza przez zmysły dotyku, wzroku, słuchu i praktyczne doświadczenia. 

Wszystkie działania realizowane w ramach trzydniowej wycieczki urozmaiciły zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Wrażenia oraz wiedza praktyczna, jaką zdobyli uczniowie podczas tego wyjazdu, jest nieoceniona. Była to doskonała okazja nie tylko do poznania zabytków Polski, ale również zacieśnienia więzi między uczniami. Zorganizowany przez szkołę wyjazd stał się doskonałym sposobem na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania  z zasobów przyrody. Podejmowane działania służyły również popularyzacji form aktywnego wypoczynku oraz przypomnieniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Galeria zdjęć: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
previous arrow
next arrow