Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Platforma edukacyjna – zaproszenie do badania

Artykuły |

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa dzieci do udziału w jednym z etapów projektu: Stworzenie platformy edukacyjnej opartej na neurolearningu i algorytmach sztucznej inteligencji wspomagających zindywidualizowany proces nauczania przedmiotów ścisłych. prowadzonego przez Future Genius finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie platformy edukacyjnej do nauczania przedmiotów ścisłych w oparciu o indywidualny proces nauczania.

Udział obejmuje badanie sprawności pamięci roboczej ucznia. Celem tego badania jest stworzenie autorskich rozwiązań, które w przyszłości pomogą uczniom w całej Polsce uczynić proces uczenia się matematyki bardziej efektywnym oraz dostosowanym do indywidualnych możliwości i potrzeb.

W celu zbadania ww. sprawności pamięci roboczej, uczestnicy badania będą rozwiązywać zadania w postaci równań oraz uzupełniania odpamiętanych elementów planszy. Ze względu na neutralność prezentowanego materiału, uczestnicy nie będą zagrożeni żadnymi niepożądanymi, długotrwałymi negatywnymi skutkami badania.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a zgodę na jego wykonanie można wycofać.

Każdemu uczestnikowi badania zostanie nadany numer identyfikacyjny, przez co uzyskane dane zostaną możliwie zanonimizowane. Dane zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami poufności oraz poszanowaniem danych uczestników. Dane wykorzystane zostaną wyłącznie do analizy wyników dotyczących pamięci roboczej. Każdy uczestnik badania ma prawo do zadawania pytań i uzyskiwania satysfakcjonujących odpowiedzi. Badanie zostanie przeprowadzone przez osobę uprawnioną do tego.

Link do badania: kliknij