Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Bądź widoczny!

Artykuły |

W imieniu Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyrektor szkoły Sławomir Rospondek wręczył wszystkim dzieciom z oddziałów przedszkolnych odblaskowe kamizelki, aby wszystkie mogły czuć się bezpiecznie w drodze do i ze szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć!